maandag, 17 april 2017

GRIEKSE YAMASTRADITIE IN LIDL

GRIEKSE YAMASTRADITIE IN LIDL

Het is ondertussen meer dan 10 jaar geleden (in maart 2007 om precies te zijn) dat discountketen Lidl voor het eerst uitpakte met een Griekse week in België en wij zijn nog steeds bijzonder fier dat dit gebeurde op aangeven van onze eigenste Griekse Club Yamas uit Bredene. 

Yamas stelde vast dat Lidl allerlei themaweken organiseerde, maar nooit eens een Griekse.  Nochtans was (en is) Lidl ook actief in Griekenland, dus kon dat toch zo moeilijk niet zijn.  Het Yamasbestuur trok zijn stoute schoenen aan en schreef in het najaar van 2006 een brief naar de Belgische Lidl-directie met het voorstel om af en toe eens een Griekse week te organiseren.  Kort nadien kregen we een obligaat antwoord waarin ze ons lieten weten dit te zullen onderzoeken.  We dachten dat we er nooit meer iets van zouden horen, maar het onderzoek had blijkbaar aan het licht gebracht dat dit zou kunnen aanslaan, want enige maanden later, in maart 2007, waren de rekken voor het eerst gevuld met Griekse producten en sindsdien doen ze dit minstens een keer per jaar.  Ondertussen kreeg dit ook navolging in de Lidls in tal van Europese landen, zoals Nederland, Groot-Britannië, Duitsland, Frankrijk...  En dit allemaal door een briefje van dat Griekse Clubje uit Bredene.

Vanaf donderdag 20 maart 2017, kan de liefhebber van Griekse specialiteiten zich weer even tegoed doen in alle Lidl-vestigingen van België.  Het tijdelijk aanbod is weer heel uitgebreid en het is zaak er snel bij te zijn.  

lidl 2007.jpg

Het krantenartikel uit 2007

Klik op de afbeelding hieronder om naar de website van Lidl doorgeschakeld te worden en u te vergewissen welke Griekse delicatessen er zoal te koop zijn.

lidl griekse traditie dat smaakt.JPG

maandag, 03 april 2017

GRIEK EN BELG COVEREN STAN VAN SAMANG

GRIEK EN BELG COVEREN STAN VAN SAMANG

De Belg Dennis Eijkemans heeft samen met zijn goeie Griekse vriend Sotos Petrou ‘Een Ster’ van Stan Van Samang gecoverd.  De 2 raakten goed bevriend tijdens hun deelname aan het talentenprogramma ‘The Band’.   “We besloten een muzikale samenwerking aan te gaan en hebben een ‘Een Ster’ gecoverd, in het Nederlands én het Grieks.”

 

zondag, 12 maart 2017

VOORDRACHT OVER MOUSTAKI IN ROESELARE

VOORDRACHT OVER MOUSTAKI IN ROESELARE

De El Greco Vrienden kondigen hun onze eerste thema-avond van 2017 aan.  Deze zal plaatsvinden op  donderdag 6 april 2017  om  19u00  in restaurant   El Greco, Brugsesteenweg 14 te Roeselare.

Het wordt een  muzikale voordracht  over  GEORGES MOUSTAKI, een Franse zanger en componist van Grieks-Joodse afkomst.  Hij verwierf in 1968 internationale bekendheid met  “Le Métèque”.

Jan Lejeune grasduint in zijn oeuvre en laat liederen horen waarin zijn Griekse roots naar boven komen.

Voor  €  30,00 per persoon wordt het volgende aangeboden :

 • verwelkoming met  een aperitief naar keuze
 • muzikale voordracht
 • schotel van de chef of vissersschotel + wijn – bier – water
 • koffie

Inschrijven en betalen, kan tot uiterlijk 2 april 2017, via overschrijving op rekening 001-2370302-86, IBAN BE78 0012 3703 0286 van Rik en Marleen Cinjaere-Nollet, met vermelding van het aantal personen en maaltijdkeuze ( vlees of vis )

Afbeeldingsresultaat voor georges moustaki le métèque

woensdag, 22 februari 2017

GRIEKSE TAALVAARDIGHEIDSTESTEN

GRIEKSE TAALVAARDIGHEIDSTESTEN 2017

Het internationaal certificaatsexamen Nieuwgrieks 2017 is een product van het Kentro Ellinikis Glossas (Centrum voor de Nieuwgriekse Taal) van de Aristotelesuniversiteit te Thessaloniki (ww.greeklanguage.gr/certification/node/119) en wordt erkend door het Griekse Ministerie van Onderwijs, Research en Religieuze zaken.  

Info en formulieren: https://drive.google.com/drive/folders/0B-uwc-c20rFnTkFfZUlqSWJ2UWM?usp=sharin

Examencentrum en examendata:

In Vlaanderen wordt dit examen georganiseerd van dinsdag 16 tot donderdag 18 mei 2017 door het examencentrum 32003 in de lokalen van Het Perspectief pcvo, Henleykaai 83 te 9000 Gent - www.hetperspectief.net, voor alle niveau’s (A1,A2, B1,B2, C1,C2).  Welke dag en dagdeel hangt af van het niveau dat je kiest. Op 16 mei 2017 is er een niveau A2 - examen zonder schrijftest voor bijzondere beroepsdoeleinden mogelijk (verpleegkundige en taxichauffeur).

Je inschrijven:

Inschrijven kan tot 19 maart 2017. Je kan inschrijven voor meerdere niveaus.

Jouw inschrijving is geldig wanneer je tijdig de vereiste formulieren gehandtekend en ingediend en het examengeld betaald hebt.  

De betaling van het examengeld verloopt via de verantwoordelijke voor het examencentrum Het Perspectief. Je stort het overeenkomend bedrag op het rekeningnr. : BE 03 4142  1271  6184  van Lieve De Clerck met vermelding : certificaatsexamen Grieks en het niveau (bv A1).

De vereiste formulieren:

 • inschrijvingsformulier (Griekse versie), ingevuld, gedateerd en gehandtekend
 • vragenformulier (Griekse versie), ingevuld, gedateerd en gehandtekend
 • kopie van je identiteitskaart

De formulieren kan je op 2 manieren indienen:

Enkel de Griekstalige formulieren mogen ingediend worden. De Engelstalige versie is ter informatie.  Lees aandachtig de voorwaarden vermeld op het inschrijvingsformulier.

Na controle van jouw inschrijving krijg je via de verantwoordelijke jouw inschrijvingsbewijs, jouw kandidaatnummer en precieze informatie over tijdstip en plaats van het examen.

Verantwoordelijke voor het examencentrum Het Perspectief:

Lieve De Clerck 
tel. : 03 / 771  98  05 
e-mail: ldcpcvogent@gmail.com     
rekeningnr. : BE 03 4142  1271  6184  

Nut van het examen:

Wie het examen op niveau B2 met goed gevolg heeft afgelegd kan zonder bijkomende taaltest toegelaten worden aan een Griekse universiteit.  Wie het certificaat op niveau C1 haalt heeft voldaan aan de toelatingseis voor het verwerven van een baan bij de Griekse overheid.Door deel te nemen aan een examen krijg je een uitstekend zicht op jouw vorderingen in de Griekse taalvaardigheid en kan je gericht verder leren. Het is niet ongewoon dat iemand voor sommige vaardigheden (bv lezen en schrijven of spreken en luisteren) verder gevorderd is. 

Slagen voor het examen:

Wanneer je voor een bepaald niveau alle onderdelen (luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid, voor de hogere niveaus ook het taalgebruik) met voldoende resultaat hebt afgelegd ontvang je een internationaal erkend certificaat met daarop de vermelding van het niveau en het behaalde resultaat (goed, zeer goed of uitstekend).

Een niveau kiezen:

Het is niet noodzakelijk om bij niveau A1 te beginnen, je kan ook kiezen voor een hoger niveau. Bekijk zeker eerst voorbeelden van examenopdrachten op de website: http://www.greeklanguage.gr/certification/node/12. Let op: tijdens het examen moet je per vaardigheid meerdere opdrachten uitvoeren binnen een bepaalde tijd.

Niveaus, data en prijzen:

A1(a)

elementaire kennis

(kinderen 8 -12 jaar)

dinsdag 16 mei 2017

voormiddag

 

 

 

 

 

65 €

A1(b)

elementaire kennis

(jongeren / volwassenen)

dinsdag 16 mei 2017 voormiddag

A2  

basiskennis

dinsdag 16 mei 2017

middag

B1

tussenniveau

dinsdag 16 mei 2017 namiddag

B2

goede kennis

woensdag 17 mei 2017

voormiddag

 

 

 

73 €

C1

zeer goede kennis

woensdag 17 mei 2017

namiddag

C2

excellente kennis

donderdag 18 mei 2017

voormiddag

Voorbereiden op de examens:

Je kan je voorbereiden op de examens aan de hand van het ondersteunend materiaal van het Centrum voor de Nieuwgriekse Taal (Kentro Ellinikis Glossas): Een lijst met publicaties en prijzen en bestelformulier kan je vinden via de link. Je kan deze publicaties bestellen bij het Centrum voor de Nieuwgriekse taal in Thessaloniki of via de internetboekhandel “De Griekse wereld”: www.degrieksewereld.nl

Eisen per niveau:

NIVEAU A1 - Kinderen    De kandidaat moet in staat zijn om met de hulp van een gesprekspartner langzaam en duidelijk gearticuleerd te spreken omtrent onderwerpen over zijn onmiddellijke leefomgeving (woning, school, ontspanning, sport). Hij gebruikt een reeks van eenvoudige zinnen omtrent zijn persoonlijk leven binnen en buiten de woning.

NIVEAU A1 - Volwassenen   De kandidaat moet in staat zijn om de Griekse taal te gebruiken omtrent zijn persoonlijk leven binnen en buiten de woning. Zijn succes hangt in grote mate af van herhalingen, herformuleringen en zelfcorrectie.

NIVEAU A2  De kandidaat moet in staat zijn in grote lijnen een gesprek te verstaan tussen twee natuurlijke sprekers, om mededelingen of aankondigingen in de krant, op de radio, televisie of in openbare ruimtes te begrijpen, evenals een eenvoudige tekst over bekende alledaagse onderwerpen. Bovendien dient hij te communiceren, mededelingen van algemene aard uit te wisselen en eenvoudige korte teksten te schrijven.

NIVEAU B1  De kandidaat moet in staat zijn, afgezien van wat onder A2 genoemd is, wezenlijke details van bepaalde onderwerpen zoals personeelsadvertenties, gebruiksaanwijzingen, persoonlijke brieven, reportages en commentaren in de krant te begrijpen. Hij dient in een beperkt aantal situaties te kunnen communiceren, op eenvoudige wijze persoonlijke opvattingen uit te drukken en korte teksten te schrijven met het doel over een aantal onderwerpen informatie te verstrekken.

NIVEAU B2  De kandidaat moet in staat zijn duidelijke informatie en ideeën te halen uit een gesprek tussen drie of vier personen of uit teksten in kranten, tijdschriften, regelingen en officiële stukken. Bovendien dient hij in staat te zijn adequaat op formele of informele toon deel te nemen aan een gesprek, duidelijk en precies persoonlijke opvattingen en ervaringen weer te geven en de vereiste gedetailleerde informatie te verstrekken.

NIVEAU C1  De kandidaat moet in staat zijn discussies tussen veel sprekers te begrijpen over diverse, hem waarschijnlijk onbekende onderwerpen, en er informatie uit te putten,  mededelingen in gesproken en geschreven teksten met soms onverwachte wending te begrijpen en het doel van diverse soorten geschreven teksten te bepalen. Bovendien dient hij in staat te zijn adequaat ideeën onder woorden te brengen die gebaseerd zijn op persoonlijke of professionele ervaringen, met een hoge mate van spreekvaardigheid en een rijkdom aan woordenschat over een zeer breed scala aan onderwerpen.

NIVEAU C2   De kandidaat moet in staat zijn om te communiceren  en te begrijpen volgens de vereisten van niveau C1, maar bovendien in verband met hem onbekende situaties of onderwerpen, dus met gelijk welke situatie of onderwerp waarmee men geconfronteerd kan worden.

Verloop van het examen en te behalen punten per examenonderdeel:

Niveau A1

Leesvaardigheid:

30 min.  25 punten

Luistervaardigheid:

25 min., 25 punten

Schrijfvaardigheid:

40 min., 25 punten

Spreekvaardigheid:

10-12 min., 25 pntn

Niveau A2:

Leesvaardigheid:

30 min., 25 punten

Luistervaardigheid:

25 min., 25 punten

Schrijfvaardigheid:

45 min., 25 punten

Spreekvaardigheid:

12 min., 25 punten

Niveau B1:

Leesvaardigheid:

40 min., 25 punten

Luistervaardigheid:

25 min., 25 punten

Schrijfvaardigheid:

55 min., 25 punten

Spreekvaardigheid:

12 min., 25 punten

Niveau B2:

Leesvaardigheid:

45 min., 20 punten

Luistervaardigheid:

30 min. , 20 punten

schrijfvaardigheid

85 min., 20 punten

Taalgebruik:

30 min., 20 punten

Spreekvaardigheid:

15 min., 20 punten

Niveau C1:

Leesvaardigheid:

55 min., 20 punten

Luistervaardigheid:

40 min., 20 punten

Schrijfvaardigheid:

100 min., 20 punten

Taalgebruik:

30 min., 20 punten

Spreekvaardigheid:

20 min., 20 punten

Niveau C2:

Leesvaardigheid:

55 min., 20 punten

Luistervaardigheid:

40 min., 20 punten

Schrijfvaardigheid:

115 min., 20 punten

Taalgebruik:

30 min., 20 punten

Spreekvaardigheid:

20 min., 20 punten

 

 

dinsdag, 07 februari 2017

LAURA LYNN EN LINDSAY BRENGEN 'KALISPERA GRIEKENLAND' UIT

LAURA LYNN EN LINDSAY BRENGEN 'KALISPERA GRIEKENLAND' UIT

Zowat 2 jaar geleden klonk in de media adios Griekenland, maar het ziet er momenteel naar uit dat de Griekse premier Tsipras slaagt in zijn opzet en z’n land behoedt van een Grexit uit de Europese Unie.  Wij Vlamingen blijven onverminderd van de Griekse zon en het lekkere eten houden en in Griekse straten klinkt de bouzouki luider dan voorheen.  Dat was meteen de inspiratie voor een verrassend en uniek duet van Laura Lynn en Lindsay.

Qua timing is de lancering van de nieuwe Lindsay & Laura Lynn-single ‘Kalispera Griekenland’ ideaal: “De winter loopt stilaan naar z'n einde en we mogen terug uitkijken naar warmere temperaturen.  Het is nog even tot het echt zomer is, maar in afwachting zorgen wij daar alvast voor met onze meezinger ‘Kalispera Griekenland’.  Cliff Vrancken schreef de tekst en met een vette knipoog passeren bijna alle Griekse clichés de revue”, zegt Laura Lynn.  “Voor mij is het mooiste stuk van het liedje, het moment waarop we ‘Goodbye My Love, Goodbye’ van wijlen Demis Roussos aanhalen.  Een klassieker die, net als de overleden zanger, Grieks cultureel erfgoed is.  “Mijn vriend Kris heeft nog concerten georganiseerd met Demis.  Als ik zijn verhalen hoor, dan waren dat altijd bijzondere momenten en was hij een heel sympathieke man”, zegt Lindsay.

Lindsay en Laura Lynn. ‘Kalispera Griekenland’ is vanaf 10 februari verkrijgbaar op iTunes en is een release van Top Act Music/ Universal Music.

vrijdag, 16 december 2016

NIEUW GRIEKS RESTAURANT IN EVERGEM

NIEUW GRIEKS RESTAURANT IN EVERGEM

Amper een jaar nadat aan de Brugse Steenweg Brasserie Vier Linden werd geopend, is die horecazaak opgedoekt.  Geen nood voor lekkerbekken.  Sinds eind november kunnen ze in hetzelfde pand, dat nu Restaurant Elia (olijf) heet, genieten van authentieke Griekse gerechten.

Naït Ahtsi (45) en ziijn vrouw Höru Chasonoglu (43) baten het nieuwe Grieks restaurant uit. “Ik ben 25 jaar in België en leerde de stiel van andere Grieken”, zegt Naït.  Ze zijn afkomstig uit de regio Xanthi, in het noorden van Griekenland.

“Aan de Sint-Jacobsnieuwstraat run ik al 23 jaar de Griekse Snack. Die horecazaak bouwde ik uit van 17 tot 65 couverts.  Dat kon ik dankzij veel hulp in de keuken en de zaal. Op piekmomenten werken we met 5 mensen”, zegt Ahtsi.

Bij hem kies je gerechten van de kaart, maar 's middags serveert hij ook dagschotels.  Voor 12 € krijg je salade of soep, 1 van de 14 hoofdgerechten, dessert en koffie.  

Restaurant Elia, Brugse Steenweg 9, Evergem, telefoon 09-224.34.39 of 0477-63.24.98. Open van 12 tot 14.30 en van 18 tot 23 uur.  Woensdag gesloten.

zondag, 04 december 2016

KATERINA FOTINAKI IN GENT

KATERINA FOTINAKI IN GENT

Op vrijdag 27 januari 2017 treedt Katerina Fotinaki op in de Handelsbeurs in Gent.   Fotinaki heeft een unieke stem.   Als zangeres, gitariste en componiste is ze een van de meest opmerkelijke vertegenwoordigers van de moderne ‘Griekse diaspora’. Jarenlang speelde ze aan de zijde van de populaire zangeres Angelélique Ionatos, maar in 2014 trad ze zelf op de voorgrond.

Haar solodebuut Tzitzikia was een verrassend voldragen album van een artieste met schijnbaar grenzeloos potentieel.

De ziel van een cultuur kan je pas vatten als je die achter je durft te laten.  Fotinaki verliet Griekenland in 2006 met Angelique Ionatos, maar keert in haar eigen muziek met een frisse blik terug.

Haar apart gitaarspel lijkt een verlengde van zichzelf, waarmee ze een persoonlijk antwoord creëert op de Griekse muzikale traditie.  Ze laat zich daarvoor inspireren door goudsmeden van de hedendaagse Griekse poëzie, Anatolische tradities en zelfs tango.

Fontinaki vult de ruimte met haar warme verschijning, expressief gitaarspel en karakteristieke stem. Als artieste die past in het rijtje van muzikale nomaden als Kamilya Jubran en Lula Pena landt ze in de Handelsbeurs met nieuwe verbredende songs.

Vrijdag  27 januari 2017 om 20:15u
HANDELSBEURS GENT (concertzaal)
Deuren: 19:00u
Aanvang concert: 20:15u

Klik op de afbeelding hieronder voor meer info en/of tickets

Afbeeldingsresultaat voor κατερίνα φωτεινάκη

donderdag, 24 november 2016

GRIEKSE MUZIEKVOORSTELLING IN OOSTENDE

GRIEKSE MUZIEKVOORSTELLING IN OOSTENDE

Op zondag 4 december 2016 gaat in Cultureel Centrum De Grote Post te Oostende "Xenitia.16" in premiere.  Harpiste Andrea Voets en de 2 Griekse muzikanten Katerina Fotinaki en Evi Filippou nemen je mee op een muzikale trip.

In Xenitia.16 volgt het trio die laatste golf Griekse migranten doorheen Europa.  Ze zoomen in op gevoelens van gemis en nostalgie, op de zoektocht naar een thuis.  Oudere liederen werden geüpdatet en worden gebracht in een modern, eigen jasje. 

In deze brandend actuele muziekvoorstelling worden muziek en interviews gecombineerd in één documentaire vertelling.  Voor de derde keer in een eeuw verlaten talloze Grieken huis en haard; sinds 2008 heeft 1 op de 50 Grieken zijn vaderland verlaten.  Het Griekse begrip 'xenitia' staat voor de mix van heimwee, nostalgie, frustratie en het missen van je geliefden, zowel bij de thuisblijvers als bij hen die vertrokken.

Documentairemaker Fabio Dondero en journaliste Chiara Somajni interviewen 18 Griekse migranten, gevlucht vanwege de economische crisis.  Ze vertellen hun verhaal, omlijst door nieuwe interpretaties van soms heel oude xenitia-liederen.

Zondag 4 december 2016 om 15:00u
CC De Grote Post
Hendrik Serruyslaan 18a
Oostende 8400

Voor meer informatie en tickets, klik op de afbeelding hieronder.

Afbeeldingsresultaat voor xenitia.16

dinsdag, 18 oktober 2016

YAMAS STEUNT 'RHODOS FOR LIFE' T.V.V. KANKERONDERZOEK

YAMAS STEUNT 'RHODOS FOR LIFE' T.V.V. KANKERONDERZOEK 

Sinds enkele weken loopt op het Griekse eiland Rhodos opnieuw de actie 'Rhodos Fore Life'.  In de straten van Rhodos is er animatie en staan er verkoopstalletjes waar T-shirts en petjes verkocht worden ten voordele van de actie, die aan haar 7de editie toe is.  

De actie wordt elk jaar afgesloten met een slotmanifestatie met een massale 'walk' of een 'race for life', een wandel- of looptocht van 4,5 kilometer die grotendeels door en rond de oude stad van Rhodos voert.  Dit jaar is het evenement erop gericht om de aandacht te vestigen en het belang te benadrukken van preventie en vroegtijdige opsporing van longkanker en vooral te wijzen op de levensbedreigende gevolgen van passief roken.   De opbrengst van de actie zal geschonken worden aan het algemeen ziekenhuis van Rhodos voor de upgrade van de X-ray-afdeling.  De slotmanifestatie is gepland op zondag 6 november 2016.   

'Rhodos for Life' zamelt al sinds 2010 fondsen in ten voordele van kankeronderzoek op het eiland.  Zo konden in het verleden al verscheidene dure toestellen geschonken worden aan het ziekenhuis: een dermatoscoop voor de detectie van huidkanker, uitrusting voor de behandeling van prostaatkanker, een hysteroscoop voor opsporing en behandeling van baarmoederhalskanker, een colonoscoop voor opsporing en behandeling van dikkedarmkanker, uitrusting voor de diagnose en behandeling van keelkanker en vorig jaar nog een High Definition Ultra Sound System om een vroege diagnose van borstkanker te kunnen stellen.

Het evenement vindt telkens plaats onder auspiciën van de Griekse Kankerstichting en de Medische vereniging van Rhodos.  Op de slotdag wordt dan verzameld op het plein aan het stadhuis van Rhodos om de wandel- of looptocht aan te vatten.

Ook Camilla en Jean van de Griekse Club Yamas uit Bredene werken elk jaar als vrijwilliger actief mee aan de actie.   Zo staan zij mee in voor de verkoop van T-shirts en petjes in de straten van Rhodos.

Wie er niet bij kan zijn en de actie toch wil steunen kan altijd een financiële donatie doen. Informatie: rhodesforlife@gmail.com of bezoek de website van de organisatie op www.rhodesforlife.org of de facebookpagina www.facebook.com/rhodesforlife/ 

Camilla (helemaal vooraan) aan een verkoopstandje


Jean zorgt mee voor de animatie in de straten.

 

dinsdag, 11 oktober 2016

'GRIEKS VOOR OP REIS' IN BRUGGE

'GRIEKS VOOR OP REIS' IN BRUGGE

Op 7 november 2016 start een nieuwe lessenreeks 'Grieks voor op reis' in Brugge.  De cursus, die georganiseerd wordt door onze zustervereniging Eleftheria Paralias, omvat 10 lessen van 2 uur, op maandagavond.  De lessen zijn vooral gericht op het spreken en het zich kunnen verstaanbaar maken tijdens een verblijf in Griekenland.  Zowel nieuwe cursisten als cursisten die de reeds gevolgde lessen nog eens willen overdoen, zijn van harte welkom.

We starten vanaf het begin met het Griekse alfabet in les 1.  In de daaropvolgende lessen wordt telkens een minimaal, maar noodzakelijk, stukje spraakkunst behandeld.  Doorheen de hele cursus wordt voldoende aandacht besteed aan het lezen van Griekse zinnen en het oefenen van een correcte uitspraak.  Alle cursusteksten zijn telkens vertaald naar het Nederlands zodat je in principe weinig zelf moet noteren.  Het is niet de bedoeling om zinnen van buiten te leren maar wel om je als toerist met handige eenvoudige zinnen en uitdrukkingen te kunnen behelpen, bijvoorbeeld bij het vragen naar de weg, iets bestellen in een restaurant, een hotel reserveren, inkopen doen, naar een museum gaan, vragen waar de bushalte is of hoe laat de boot vertrekt enzovoort.  Met een basiswoordenschat en een beetje grammaticale kennis kan je al gemakkelijk contact leggen met de Griekse bevolking in hun eigen moedertaal. En dat zullen ze appreciëren!

U kan nu nog inschrijven tot eind oktober voor deze lessen.

Praktische inlichtingen

Data van de lessen: 7, 14 en 21 november, 12 en 19 december, 9, 16, 23 en 30 januari 2017 en laatste les op 6 februari 2017.  Telkens van 19u30 tot 21u45

Plaats: CM Ontmoetingscentrum, Koningin Astridlaan 2 te 8200 St.Michiels Brugge.

Prijs: keuze tussen 2 opties:

 • 90 € = volledige cursus met vele bijlagen, in digitale vorm via e-mail, plus gratis cd met ingesproken woordenschat.
 • 100 € = volledige cursus met vele bijlagen, in gedrukte vorm, plus gratis cd met ingesproken woordenschat.

Inschrijven en inlichtingen bij:

 • André Delrue: telefonisch op 050.35.65.05 of per e-mail andre@eleftheriaparalias.com
 • Gaby Simoens: telefonisch op 0476.45.36.66 of per e-mail simoens.g@skynet.be

Afbeeldingsresultaat voor greek people talking

zondag, 02 oktober 2016

BREDENAAR FINISHT IN SPARTATHLON

BREDENAAR FINISHT IN SPARTATHLON

Bredenaar Steven Vanmolecot (37) heeft zaterdagavond de finish bereikt van de Spartathlon 2016 na 35 uur, 42  minuten en 28 seconden.  Hij eindigde daarmee op een 221ste plaats. 

Een mooie prestatie als je weet dat de Spartathlon gelopen wordt over een afstand van 246 km.  De race gaat, zoals altijd, van de Acropolis in Athene naar het beeld van Koning Leonidas in Sparta, 246 km verder.  De Spartathlon is een van 's werelds moeilijkste races, over ruwe paden, door wijn- en olijfgaarden, steile hellingen en het meest uitdagende van al, de 1200 m beklimming en afdaling van de berg Parthenion in het holst van de nacht.  Het is dan ook niet verwonderlijk dat het niet elkeen gegeven is om de finish van deze ultraloop te halen.  

De 34ste editie startte vrijdagmorgen om 7 uur voor de 392 ingeschreven moedigen uit 37 landen, waaronder 8 Belgen.  Winnaar werd de 35-jarige Pool Radzikowski Andrze, die de afstand afhaspelde in 23 uur 1 minuut en 13 seconden.  In totaal finishten 234 atleten.

Koning Leonidas Sparti.jpg

De traditionele aankomstplaats van de Spartathlon, het beeld van Koning Leonidas in Sparta (eigen foto)

 
 

dinsdag, 27 september 2016

11 BELGEN LANGER OP ZAKYNTHOS DOOR DRONKEN STEWARD

11 BELGEN LANGER OP ZAKYNTHOS DOOR DRONKEN STEWARD

11 landgenoten zagen hun vakantie op het Griekse eiland Zakynthos enkele dagen verlengd worden  doordat een steward op de vlucht Zakynthos - Brussel stomdronken bleek.

Het vliegtuig moest om 17.40 uur opstijgen vanop de luchthaven van Zakynthos.  Toen de reizigers enkele minuten voor tijd aan boord kwamen bleek er een ernstig probleem met een van de bemanningsleden.  Een passagier deed zijn verhaal aan de franstalige krant La Dernière Heure.  “Er zaten al een 30-tal mensen aan boord toen we opstapten.  Ik merkte dat er gefluisterd werd, en hoorde medereizigers tegen elkaar zeggen dat de steward dronken was. Daarop begon iemand onverstaanbaar door de microfoon te praten, dat bleek de man in kwestie.  Daarna kwam hij bij ons en zag dat we een veiligheidsgordel voor een kind hadden.  Waarop hij wankelend nog een gordel ging zoeken, wat totaal overbodig was, terwijl hij opnieuw onverstaanbaar begon te brabbelen.”

De collega’s van de man namen de microfoon over, en melden “vertraging door een technisch probleem”.  Enkele minuten later werd dat “vertraging door ziekte bij een van de crewleden”.  Na een half uur wachten werden de reizigers opnieuw van het vliegtuig gehaald.

Na 2 uur wachten in de transitzone kwam een verbazingwekkend voorstel voor de reizigers.  11 personen mochten op kosten van Jetair 2 dagen langer in Griekenland blijven.  Tot de volgende terugvlucht naar Brussel.

Zo kon het vliegtuig om 20.15 uur toch opstijgen, met ruim 2 uur vertraging.  “De Europese veiligheidsnormen verplichten ons om een bepaald aantal crewleden te voorzien per reiziger.  Om de veiligheid te verzekeren, hadden we dus geen andere keuze.  Over de steward in kwestie werd een rapport opgesteld, en hij zal binnenkort worden opgeroepen.  Het spreekt voor zich dat we dit intern zullen opvolgen.”

De 11 achterblijvers vlogen gisteren terug naar ons land.

Afbeeldingsresultaat voor zakynthos airport

De luchthaven van Zakynthos

maandag, 26 september 2016

GRIEKENLAND MAGAZINE IETS LATER

GRIEKENLAND MAGAZINE IETS LATER

Het glossy tijdschrift over ons favoriete (vakantie)land, Griekenland Magazine, verschijnt voortaan iets later, zo meldt de Maasland uitgeverij.  "Het is even wennen aan de nieuwe verschijningsdata.  Meestal zijn we wat vroeger in de herfst maar de nieuwe Griekenland Magazine komt er toch echt aan. Op 29 september gaat ie op de bus".

Hieronder alvast een paar inkijkjes...

woensdag, 14 september 2016

REDDINGSOPERATIE VOOR BELGISCHE TOERIST IN KLOOF OP KRETA

REDDINGSOPERATIE VOOR BELGISCHE TOERIST IN KLOOF OP KRETA

Een Belgische toerist, die woensdagnamiddag een hikingtocht deed door de Richtiskloof in de regio Sitia Lasithi op het eiland Kreta, geraakte in de problemen.  De 25-jarige Belg  was gevallen en raakte daarbij zodanig gewond  aan zijn been dat hij niet op eigen kracht verder kon.  Hij belde zelf het Europese alarmnummer 112 om de hulpdiensten te verwittigen.  

Een reddingsoperatie werd op poten gezeten, waarbij een team van 3 gespecialiseerde brandweerlui zich met spoed begaf naar de kloof, waar ze het slachtoffer al snel konden lokaliseren.  Ze transporteerden hem naar de dichtstbijzijnde uitgang, vanwaar hij met een ambulance naar het ziekenhuis werd overgebracht.

 
 rescue
 

zondag, 11 september 2016

NAAKTE BELG GEARRESTEERD OP LUCHTHAVEN VAN HERAKLION

NAAKTE BELG GEARRESTEERD OP LUCHTHAVEN VAN HERAKLION

Op Kreta heeft de politie een Belg gearresteerd op de internationale luchthaven van Heraklion. De 37-jarige man liep naakt in de vertrekhal van de luchthaven. Enkele uren later deed een Duitse vrouw hetzelfde.

De politie op de luchthaven Heraklion op Kreta heeft afgelopen vrijdag een Belg gearresteerd die al zijn kleren had uitgetrokken in de vertrekhal van de drukke luchthaven.

Groot was hun verbazing toen even later een Duitse vrouw zijn voorbeeld volgde. Zij stond naakt te dansen op de parking. Beide naaktlopers werden opgepakt.

De politie tast nog in het duister omtrent de motieven van de exhibitionisten. Het is ook niet duidelijk of er een link is tussen beide incidenten.

Afbeeldingsresultaat voor ηρακλειο αεροδρομιο

zaterdag, 27 augustus 2016

DERDE GRIEK BIJ KV KORTRIJK

DERDE GRIEK BIJ KV KORTRIJK

De Griekse voetballer Dimitris Goutas verlaat de Griekse recordkampioen Olympiakos Piraeus voor het Westvlaamse KV Kortrijk.  De 22-jarige verdediger komt over op huurbasis voor 1 jaar.

Goutas genoot zijn jeugdopleiding bij Xanthi en maakte in 2015 de overstap naar Olympiakos.  Olympiakos leende Goutas meteen opnieuw uit aan zijn ex-club.

Hij keerde dit seizoen terug naar Olympiakos, maar wordt nu opnieuw uitgeleend, dit keer aan KV Kortrijk.  De 22-jarige verdediger moet er de defensie versterken.

Na Thanasis Papzoglou en Michalis Sifakis is Goutas de derde Griekse speler in de kern van KV Kortrijk.  Voor de wedstrijd van vandaag tegen Sint-Truiden zit Goutas voor het eerst in de selectie van de 'kerels'.

dinsdag, 02 augustus 2016

GRIEKS CONSULAAT IN FRANKFURT BEKLAD

GRIEKS CONSULAAT IN FRANKFURT BEKLAD

In het Duitse Frankfurt hebben onbekenden het consulaat-generaal van Griekenland beklad en bestookt met vuurwerk. Volgens de politie verfden zij in het Engels de leus ’Stop met vermoorden van vluchtelingen’ op de gevel van het pand in het stadsdeel Bockenheim.

Het ging om een groep van ongeveer veertig mensen. Ze sloegen na het incident op de vlucht. Eerder dit jaar werd het consulaat-generaal van Frankrijk in Frankfurt bekogeld met verfbommen en flessen. Daardoor ontstond voor enkele duizenden euro schade.

zaterdag, 16 juli 2016

CLUB BRUGGE GELIJK TEGEN OLYMPIAKOS

CLUB BRUGGE GELIJK TEGEN OLYMPIAKOS

In het Schierveldestadion in Roeselare speelde Belgisch voetballandskampioen Club Brugge gisteren een oefenduel tegen Olympiakos Piraeus.  

De Griekse recordkampioen bereidt zich in België voor op het nieuwe seizoen en speelde tegen Club Brugge al zijn derde oefenwedstrijd tegen een Belgische eersteklasser.  Tegen AA Gent verloor het met 2-1 en tegen Westerlo won het woensdag met 2-3.  De eerste helft in Roeselare bracht niet veel spektakel en beide ploegen gingen rusten bij een 0-0 tussenstand.  In de tweede helft versierde Club Brugge de beste kansen via José Izquierdo en Boli Bolingoli maar scoren lukte niet.  Het bleef uiteindelijk bij een 0-0 gelijkspel.

cluoly.png

maandag, 11 juli 2016

MAASMECHELSE GRIEKS KAMPIOEN STEEPLE

MAASMECHELSE GRIEKS KAMPIOEN STEEPLE

Vassilia Gounakis is dit weekend Grieks kampioen op de 3000 m steeple chase bij de juniores geworden.  In het Noordgriekse stadje Serres ging de 17-jarige Maasmechelse zaterdag flink te keer.  Ze liep alle concurrentie op achterstand en finishte in 11.11.86.

Vorige week nam ze ook al deel aan de Balkan Championships in Bolu (Turkije).  Daar werd ze 5de op 3000m steeplechase en 3de op de 5000m.  Aan deze kampioenschappen nemen atleten deel uit Griekenland, Roemenië, Bulgarije, Turkije, Albanië, Slovenië, Kroatië, FYROM, Bosnië Herzegovina, Montenegro, Servië en Kosovo.

Vassilia heeft de Belgische en Griekse nationaliteit en kan op die manier op kampioenschappen van beide landen aantreden.  Ze is dochter van Dimi Gounakis, de in België/Nederland en omgeving bekende zanger van het Griekse orkest Ypsilon.

Vorige week op de Balkan kampioenschappen

vassilia.jpg

Zaterdag Grieks kampioen

zondag, 10 juli 2016

CLUB DE BOOT IN TEGEN PAOK

CLUB DE BOOT IN TEGEN PAOK

Belgisch landskampioen Club Brugge is gisteren in het Nederlandse Garderen met 2-0 onderuit tegen het Griekse PAOK Saloniki.  Club begon nochtans met een elftal dat grotendeels aan de aftrap verwacht wordt bij de start van de competitie.  Doelman Butelle kreeg Cools, Simons, Denswil en De Bock voor zich, terwijl het middenveld bevolkt werd door Claudemir, Vormer en Vanaken.  Het trio voorin bestond uit Vossen, Izquierdo en Storm, die na een kwartier geblesseerd naar de kant moest.  Na de pauze legden Shakhov en Pelkas de 2-0 zege voor de Grieken vast.

zaterdag, 09 juli 2016

AA GENT EN OLYMPIAKOS HOUDEN ELKAAR IN EVENWICHT

AA GENT EN OLYMPIAKOS HOUDEN ELKAAR IN EVENWICHT

De Belgische voetbaltopper AA Gent speelde vrijdagavond in de Ghelamco Arena een galamatch tegen veelvoudig Grieks kampioen Olympiakos Piraeus. Het oefenduel eindigde op een 2-2 gelijkspel.  Gentcoach Hein Vanhaezebrouck liet onder meer Yannick Thoelen, Gustav Wikheim, Dieumerci Ndongala en Jérémy Perbet in de basis starten.

Doelman Thoelen toonde zich op het kwartier met een knappe redding en aan de overzijde was het in de 31ste minuut wel raak, toen Moses Simon met een harde knal zijn ploeg op voorsprong schoot.  Brown Ideye bracht Olympiakos echter langszij, al ging Gent met een bonus de rust in doordat Perbet een strafschop verzilverde.  Na de pauze stelden de bezoekers de bordjes weer in evenwicht, toen Kostas Fortounis de ingekomen Jacob Rinne verschalkte.

Op 13 juli speelt Olympiakos om 20 uur vriendschappelijk in en tegen Westerlo ().  Tickets kosten 10 of 15 €.  Wie jonger is dan 16 komt er gratis is.

woensdag, 29 juni 2016

NEDERLANDSE VORSTEN KRIJGEN GRIEKS PRESIDENTSKOPPEL OP BEZOEK

NEDERLANDSE VORSTEN KRIJGEN GRIEKS PRESIDENTSKOPPEL OP BEZOEK

Het Griekse presidentskoppel komt op maandag 4 juli lunchen met de Nederlandse Koning Willem-Alexander en koningin Máxima.  Het officieel bezoek gaat door op paleis Noordeinde.

President Prokopis Pavlopoulos en zijn echtgenote Vlasiá worden om 11 uur bij het paleis verwacht waar ook een welkomstceremonie wordt gehouden.  Daarna is er een gesprek tussen koningspaar en de Griekse gasten, gevolgd door de lunch.  Daar staan geen Griekse gerechten op tafel, maar een mix uit de Frans-Nederlandse keuken.

Het presidentspaar gaat vervolgens naar het Binnenhof voor een ontmoeting met de voorzitters van Eerste- en Tweede Kamer, een bezoek aan het Mauritshof en het Internationaal Gerechtshof, een treffen met de Griekse gemeenschap in Nederland en een diner in het Catshuis bij minister-president Mark Rutte.

Een officieel bezoek is protocollair een stapje lager dan een staatsbezoek.  Vandaar dat het koninklijke aandeel in het tweedaagse bezoek beperkt is.

pavlopoulos en echtg.jpg

President Pavlopoulos en zijn echtgenote

donderdag, 16 juni 2016

VOOR HET BEHOUD VAN GRIEKS IN HET MIDDELBAAR

VOOR HET BEHOUD VAN GRIEKS IN HET MIDDELBAAR

Door de Vlaamse onderwijshervorming dreigt de richting 'Grieks' afgeschaft te worden in het middelbaar onderwijs.  Dat bleek onlangs.  Nu hebben een aantal mensen een petitie opgestart om er bij Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits op aan te dringen de richting te behouden.

Zou jij onderstaande petitie willen ondertekenen en tegelijk verspreiden onder je vrienden en kennissen?

Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits: Behoud het Grieks in het Middelbaar Onderwijs 

Lees hier meer en zet jouw handtekening eronder en/of stuur deze link doorhttps://secure.avaaz.org/nl/petition/Vlaams_Minister_van_...

woensdag, 08 juni 2016

GRIEKSE AANVALLER VOOR WESTERLO

GRIEKSE AANVALLER VOOR WESTERLO

De Griekse voetballer Michalis Manias is de eerste zomertransfer van de Belgische voetbaleersteklasser Westerlo.  De aanvaller komt over van PAS Giannina en tekende in Het Kuipje een contract voor 2 seizoenen.

De 26-jarige Manias (1m87) omschrijft zichzelf als “een beweeglijke, snelle en tweevoetige spits”.  Bij PAS Giannina was hij vorig seizoen goed voor tien doelpunten.  “Ik scoorde 1 keer met het hoofd,  5 x met rechts en 4 x met links.”  Giannina kwam 2 punten te kort om zich te kwalificeren voor de Europa League.

Manias keert nog even terug naar Griekenland en sluit volgende week aan voor de start van de voorbereiding. Voor de aanvaller is het zijn eerste avontuur in het buitenland.

43ce507a-2d5e-11e6-8f9d-d5c7697c7b06_web_scale_0.3417969_0.3417969__.jpg

zaterdag, 04 juni 2016

DIOUDIS OP OVERSCHOT BIJ CLUB BRUGGE

DIOUDIS OP OVERSCHOT BIJ CLUB BRUGGE

Bij de Belgische landskampioen voetbal, Club Brugge, is er voor volgend seizoen geen plaats meer voor de Griekse doelman Sokratis Dioudis.  In januari haalde Club met Ludovic Butelle een uiterst betrouwbaar sluitstuk binnen. Daarnaast beschikt Blauw-Zwart ook nog over Sébastien Bruzzese, Michaël Cordier (die wel einde contract is) en jong talent Jens Teunckens. 

De Griek deed het dit seizoen nochtans uitstekend bij Panionios, waar hij door Club Brugge verhuurd werd, maar zal dus komende zomer verkocht worden.  Dioudis hoeft echter niet te wanhopen, want in zijn thuisland geniet hij genoeg interesse.

Panionios wil de doelman graag definitief overnemen, maar ook Olympiakos Piraeus toonde enkele maanden geleden genoemd.  En volgens Sportday heeft nu ook vicekampioen Panathinaikos zich gemeld.  Zij zien wellicht reservedoelman Kotsolis vertrekken en zoeken een opvolger.  Bij Club kon Dioudis zich vorig seizoen niet voorbij Mathew Ryan en Vladan Kujovic werken in de hiërarchie van de keepers.

Het blijft opmerkelijk dat Grieken blijkbaar niet kunnen doorbreken bij Club.  In het recente verleden mochten ook Valentinos Vlachos en Spyros Fourlanos al snel vertrekken.

donderdag, 12 mei 2016

GRIEKSE BAND LOCOMONDO OP AFRO C IN BREDENE

GRIEKSE BAND LOCOMONDO OP AFRO C IN BREDENE

Op zaterdag 13 augustus 2016 is de Griekse band 'Locomondo' een van de headliners op het Afro C Festival in Bredene.  Deze 7-koppige band met frontman Markos Koumaris brengt een fusion van reggae, ska en caraïbische klanken met Griekse traditionele instrumenten. Hun live shows zijn legendarisch vanwege hun energie en showgehalte.

Ze hebben al 8 albums uitgebracht en waaronder Locomondo Live!, die een gouden plaat was in december 2011.  Twee van hun videoclips wonnen in 2007 en 2010 de award van "Best Alternative Video Clip" van de Griekse jongerenzender Mad-TV.

Het Afro C is een tweedaags gratis festival dat op 12 en 13 augustus 2016 doorgaat aan de voet van de Bredense duinen.  Locomondo treedt er op op 13 augustus om 23 uur.  Meer info  over het festival vind je op volgende link: www.afrocaribbean.be 


donderdag, 05 mei 2016

YAMAS VOOR HET GOEDE DOEL

YAMAS VOOR HET GOEDE DOEL

De Griekse Club Yamas uit Bredene heeft zich opnieuw ingezet voor enkele goede doelen in Griekenland.  Al sinds het begin van de financiële en economische crisis engageert de club zich, op bescheiden niveau, voor een aantal goede doelen in Griekenland.  Zo zijn over de jaren heen al diverse minderbedeelden in Griekenland geholpen. 

"Het verschil met de grotere, bekendere goede doelen is dat het van ons kleinschalig is, dat wij alles zelf in handen houden en geen geld overmaken" benadrukt Annuschka Plovie van Yamas.  De club uit Bredene koopt of zamelt producten in waarvan ze uit navraag weten dat daar nood aan is en het gerief wordt ter plaatse gebracht door iemand van ons.  "Zo behouden we controle en vermijden we misbruiken."

"Dat zelf ter plaatse brengen gebeurt door eigen mensen van Yamas die op reis gaan naar de Griekse bestemmingen en eigen kilo's bagage opofferen om dingen mee te nemen" vult Dennis Goes aan.  "Soms krijgen we, op onze expliciete vraag, extra gewicht toebedeeld van vliegtuigmaatschappijen.  Dat gebeurde al met Jetair en Thomas Cook, waarvoor we hen heel dankbaar en erkentelijk zijn.  Zo waren we onlangs met een delegatie van 6 Yamassers op Kreta en hadden we meer dan 60 kilogram zogenoemde 'hulpgoederen' mee".

"In Athene steunen we momenteel het kinderopvangcentrum Penelopeion in de voorstad Nea Ionia en op Kreta is er het jongensweeshuis, de plaatselijke afdeling van de Dokters van de Wereld en het stedelijk bejaardentehuis, dit alles in Chania".

Over de reden waarom ze dit doen is Annuschka duidelijk: “Het is nog steeds zo dat de gewone Grieken momenteel veel moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en ook vele hulpverleningsorganisaties hebben het moeilijk.  Ten gevolge van de crisis zijn overheidssubsidies voor deze instellingen sterk verminderd of volledig weggevallen en is het moeilijk om de werking draaiende te houden.  Ze kunnen onze steun dan ook goed gebruiken”.  "Soms krijgen we wel eens reacties in België dat er ook in eigen land arme mensen zijn die geholpen moeten worden.  Dat klopt, maar we mogen niet vergeten dat in België geen dergelijke zware en langdurige crisis woedt die de mensen zo heel erg verarmd heeft.  Bovendien zijn er in België nog tal van hulpverlenende tussenstations die niet bestaan in Griekenland (bvb. een OCMW bestaat niet, na korte tijd werkloosheid vervalt de uitkering volledig, werk is amper te vinden, ...)".

"Yamas houdt zich bezig met het inzamelen van schoolgerief, sportgerief, verzorgingsproducten, kledij, medisch materiaal, maar met de opbrengst van kleinschalige acties kunnen er ook zaken aangekocht worden.  Zo worden alle jongeren van het weeshuis nu al voor het derde jaar op rij  voorzien van een paar nieuwe (sport)schoenen, op maat per persoon en door ons zelf aangekocht in de solden. Dat levert ons telkens een big smile en een knuffel op". 

“Door de goederen zelf te brengen en niet anoniem op te sturen, wordt als het ware een band gesmeed en zo zien we ook waar ze terecht komen en de reacties.  De mensen daar zijn zeer hartelijk en dankbaar en zijn blij dat blijkbaar niet iedereen in Europa vindt dat de Grieken allemaal profiteurs zijn”.

De Griekse Club Yamas probeert zo, op haar eigen bescheiden manier, een klein beetje hulp te bieden aan Griekse “gewone mensen” (in vele gevallen kinderen) die geen schuld treffen aan de financiële crisis die zich boven hun hoofden afspeelt, maar er wel slachtoffer van zijn.  

"Yamas wil in naam van allen die hulp kregen, iedereen bedanken die ons steunde: vrienden en familie, collega's en handelaars, apotheken en tandartsen,  ... mensen met een groot hart, die zonder publicitair of ander winstoogmerk producten schonken of onze acties steunden met enkele euro's." 

DSC04005_resized.JPG

De Yamasdelegatie in het weeshuis met directeur Michalis Kontaxis en de psychologe.DSC05246.JPG

Overleg met hoofdverpleegkundige in bejaardentehuis

DSC03994_resized.JPG

Nieuwe sportschoenen (en kledij) voor alle kinderen van het weeshuis

DSC00594.JPG

Kinderopvang Penelopeion in Athene

dinsdag, 03 mei 2016

VOORVERKOOP VOOR ZORBA DE GRIEK IN GENT START MORGEN

VOORVERKOOP VOOR ZORBA DE GRIEK IN GENT START MORGEN

Op woensdag 28 september concerteert het Staatsorkest van Athene in het muziekcentrum De Bijloke.  Dat melden de organisatoren van Gent Festival van Vlaanderen.  Het orkest is opgericht in 1893, en is een van de gevestigde waarden in de Griekse cultuurscène, met concerten zowel in Athene en in provinciale Griekse steden als op prestigieuze buitenlandse podia.  Het orkest neemt zowat de leading role op als ambassadeur van werken van Griekse componisten.

Het Athens State Orchestra is een muzikale partner van componist en levende legende Mikis Theodorakis.  Theodorakis drukte zijn stempel op de Griekse (muziek)geschiedenis, met muziek voor de film Zorba de Griek, met ontelbare liederen en met de Mauthausen-trilogie over de Duitse concentratiekampen.  Het orkest brengt zijn pittige suite Zorba de Griek mee, en combineert deze met Griekse Dansen van Nikolaos Skalkottas.

Bovenop de volkse Griekse muziek brengt het orkest ook muziek van Gerschwin. Pianist Evgeni Bozhanov, laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd, gaat in dialoog met het orkest in de overbekende Rhapsody in Blue.

De officiële ticketverkoop start op woensdag 4 mei. Leden van de FestivalClub kunnen hun tickets al een week op voorhand reserveren. Telefonisch reserveren via 09 225 01 01 of online via de website. Of aan de balie van Tickets Gent (Sint-Baafsplein 17).

www.gentfestival.be

maandag, 02 mei 2016

GRIEKSE DAG IN EGNHIEN

GRIEKSE DAG IN EGNHIEN

vrijdag, 29 april 2016

GRIEKSE SCHOONHEIDSPRODUCTEN ZIJN HOT

GRIEKSE SCHOONHEIDSPRODUCTEN ZIJN HOT 

We zegden het al zo vaak, maar nu lijkt het erop dat een aantal Griekse schoonheidsproducten blijkbaar ook internationaal ontdekt worden.   Onderstaande merken brengen kwalitatief zeer hoogstaande producten op de markt, doch tegen de wereldspelers met megabudgetten voor marketing kunnen ze publicitair niet op.   De Griekse toppers waarover we het hebben, zijn:

Apivita

Apivita brengt al sinds eind jaren 70 cosmeticaproducten op de markt maar wint pas de laatste jaren aan populariteit aangezien mensen nu meer bezig zijn met wat voor ingrediënten ze op huid en haar smeren.  Bij dit Griekse merk bestaat de hoofdmoot van de ingrediëntenlijst uit ingrediënten die door bijen worden aangeleverd (honing, koninginenbrij, propolis), aangevuld met Griekse kruiden.  Alle producten van Apivita zijn daarnaast ook vrij van parabenen, siliconen, minerale oliën en chemische verbindingen!

Korres

Dit Griekse beautymerk is niet alleen bijzonder werkzaam én mooi in je badkamer, wie Korres koopt doet ook goed aan de natuur.  Het merk gebruikt immers enkel organisch geteelde ingrediënten via boeren die ze zelf financieel en educatief ondersteunen in samenwerking met de landbouwuniversiteit van Athene.  De haarkleurproducten van Korres bevatten geen ammoniak en dat is blijkbaar niet zo makkelijk te vinden.

Mastic

De fundering van dit bedrijf is mastiek, een harsachtige substantie afkomstig van bomen, die voornamelijk op het Griekse eiland Chios gewonnen wordt.   Mastiek heeft anti-bacteriële en anti-schimmel eigenschappen - andere voordelen kan je hier raadplegen- en vormt de basis voor de Mastic cosmeticalijn die natuurlijke verzorgingsproducten omvat die er even no nonsense uitzien als ze zijn.  Niet bijster mooi, wel bijzonder efficiënt.

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende