donderdag, 11 februari 2016

BOEK OVER GRIEKENLAND GESCHREVEN DOOR VLAAMSE

BOEK OVER GRIEKENLAND GESCHREVEN DOOR VLAAMSE

“Komt het ooit nog goed?” is de titel van een boek geschreven door de Vlaamse Inge D’hiedt.  Het is eigenlijk een jeugdroman, maar het is ook zeer interessant om het huidige leven in Griekenland beter te leren kennen.  Het is geschreven van uit het oogpunt van een Vlaamse vrouw, gehuwd met een Griek, met 2 tienerdochters.  De confrontatie met het Griekse onderwijssysteem, de ziekenzorg in Griekenland, het verkeer in de hoofdstad, enz...roept heel wat vergelijkingen op met België.  Daarenboven is het een boeiend verhaal van een tienermeisje met vlinders in de buik.  Het leert ook beter het mooie landschap kennen in het Noorden van Griekenland.

Een aanrader voor jongeren, maar ook voor volwassenen met interesse in Griekenland en de Griekse samenleving.

Het boek is verkrijgbaar

In België

-De Standaard Boekhandel

-http://www.gift.be/nl/boek-komt-het-ooit-nog-goed/geschenk-product.htm

-norbert.dhiet@telenet.be

 

In Nederland

-Mosae Verbo

-http://www.booxstore.nl/.../Komt-het-ooit-nog-goed

 

In Griekenland

-dhietinge@gmail.com 

 

Hieronder lees je interview met de schrijfster Inge D'hiedt:

 1. Hoe ben je op het idee gekomen om dit boek te schrijven?

Eerlijk gezegd, het kwam wel een beetje door wat ik in Griekenland meemaakte op gebied van verkeersveiligheid, onderwijs en gezondheidszorg. Anderzijds heb ik ook heel wat oog voor het schone wat Griekenland te bieden heeft. Ik heb vooral geprobeerd een boeiend verhaal te schrijven. Ik hoop daarin gelukt te zijn.

 1. Is dit boek een beschrijving van wat je zelf ervaren hebt, of wat je familie meegemaakt heeft?

Er zijn natuurlijk dingen bij die ikzelf of mijn familie beleefd hebben. Het is echter geen autobiografisch werk. Het is vooral een verhaal dat zich afspeelt tegenover de Griekse achtergrond, het Griekse leven en de gewoonten, de natuur, …. Het boek schetst het leven in Griekenland zoals het was voor het uitbreken  van de grote crisis.

Het beschrijft enkele zaken waar er in Griekenland structurele verbeteringen nodig zijn.

 1. Waarover gaat het boek?

 “Komt het ooit nog goed?” speelt zich af tegen de achtergrond van een land dat het moeilijk heeft; Griekenland.

Een jonge  Belgische vrouw, gehuwd met een Griek, beschrijft het verhaal van haar familie in een wereld die erg verschilt met die van haar moederland.

De vader is volledig opgeslorpt door zijn drukke werkbezigheden. Bij de jongste dochter ontluiken de eerste gevoelens van liefde. De oudste wordt getroffen door een aanrijding met de fiets in het hectische verkeer in Athene.

Door de onverwachte en pijnlijke gevolgen van het verkeersongeval komt er een drastische verandering in het leven van die familie.

De familie wisselt, na het ongeval,  het leven in de drukke stad Athene, met het eenvoudige leven in het noorden van Griekenland. De oudste dochter blijkt het uitstekend te stellen in de nieuwe omgeving.

De jongste dochter heeft het moeilijk om zich aanvaard te voelen. Haar zelfstandige maar gevoelige persoonlijkheid komt in botsing met de levenswijze van haar nieuwe klas- en streekgenootjes. Ze leert er een alleenstaande lieve herdersjongen uit Albanië kennen die nu in Noord -Griekenland aan het werk is. Hij leert haar alles over de wonderen van de natuur en over het leven van de dieren. Zij krijgt meer oog voor het belang van het milieu en voor de gevaren van onze manier van leven voor de aarde.

De moeder houdt van de natuur en de open ruimte in hun nieuwe woonomgeving.  Haar manier van leven, die ze meebracht uit haar moederland, worden niet steeds gewaardeerd door de lokale bevolking. 

Bij de jongste dochter blijf haar vroeger vriendje uit Athene nog steeds in haar gedachten. Zal ze hem ooit  weerzien?

Komt het ooit nog goed, met de jongste dochter, met de familie, met Griekenland, met de aarde?

Met dank aan Viviane Huygebaert die dit verhaal mooi verwoord heeft. Het boek is ideaal  voor een jeugd die graag iets leest en iets wil te weten komen over het leven van andere jongeren. Een jeugd, die misschien blij verrast zal zijn als ze de vergelijking maakt met het leven hier?

 1. Wat wil je bereiken met dit boek?

Vooreerst wilde ik met dit boek een mooi verhaal schrijven. Ik wil een boeiende verhaal scheppen waarin er iets gebeurt en de jongeren tot nadenken aanzet. Ik wil hen wegtrekken uit het alledaags nu-beeld en hen helpen om het heden in een juiste context te situeren. Over de invloed van de in verhouding kleine moderne maatschappij op hun leven en het leven van anderen op aarde nu en in de toekomst.

 1. Wat zijn de voornaamste onderwerpen die je wilt beschrijven in dit boek?

Ik wil de jongeren laten begrijpen dat de zorg voor de natuur van essentieel belang blijft, hoe modern we ook worden. Het is vooral voor verstedelijkte jongeren belangrijk om contact te houden met de natuur, de dieren, de planten. Er is een ernstige vervreemding aan de gang.

Tevens kan ik niet nalaten te wijzen op de verbeteringen die er nodig zijn in Griekenland inzake onderwijs, gezondheidszorg, verkeersveiligheid, zorg voor het milieu.

Met het geheel hoop ik ook dat de Griekse politici wat meer aandacht hebben voor de fundamentele levensaspecten in Griekenland. Het land heeft het financieel moeilijk, maar er is meer dan dat. Jarenlang heeft men verwaarloosd die dingen aan te pakken die echt belangrijk zijn voor de mensen.

Vergeleken met België kan er nog heel wat verbeteren in dat land.

 1. Welke verschillen zie je tussen het leven in Griekenland en het leven in België?

In België is er veel meer aan welvaart- en welzijnsverdeling gedaan. Ik Griekenland leeft men in een zeer duale maatschappij. Er zijn hele rijken maar er zijn ook mensen die het uiterst moeilijk hebben.  Door de crisis verhoogt het aantal mensen die het moeilijk krijgen. De middenklasse wordt met de dag armer.

Maar er is meer dan dat.

Privé hospitalen zijn heel duur, publieke hospitalen zijn niet altijd even goed.  

In het onderwijs kunnen de kinderen van rijkere ouders betere resultaten behalen dan die van minder rijke ouders. Dit niet alleen omdat ze naar duurdere privéscholen kunnen gaan. Ook omdat ze door dure, noodzakelijke bijschoollessen beter voorbereid kunnen worden op examens. Ze kunnen daardoor betere resultaten halen op de staatsexamens die bepalen welke studierichting je mag studeren en naar welke universiteit je mag gaan. Dit hoger onderwijs is wel gratis maar zeer selectief op basis van examenresultaten in het laatste jaar middelbaar. Ook de manier van examens afnemen is volledig achterhaald. Kinderen moeten boeken rats van buiten leren.

Ook inzake verkeersveiligheid is er nog een lange weg af te leggen om te komen tot een verantwoord rijgedrag bij de chauffeurs.

Maar er zijn ook mooie dingen in Griekenland uiteraard. Met uitzondering van de zomermaanden is het klimaat er op de meeste plaatsen heerlijk. Griekenland is overigens een heel mooi land. Een land waar nog heel wat plaatsen onvoldoende gekend zijn door de toeristen.

 1. Was het moeilijk om je aan te passen aan Griekenland?

Ik kan niet zeggen dat het een fluitje van een cent was. Ik heb eerst aan de Universiteit van Athene Grieks gestudeerd. Geen gemakkelijke taal. Nog steeds vind ik het moeilijk. Gelukkig had ik vlug veel vriendinnen via de “baby-club”. Dit was een  groepering van jonge vrouwen van buitenlandse afkomst die een kleuter hadden. Dat was echt een redding.

Later kwamen er ook nog vriendinnen bij van de Nederlandse avondschool. Dit is een school waar de kinderen Nederlands kunnen leren, gesubsidieerd tot nu toe door de Nederlandse overheid.

Ook werd ik zeer goed opgevangen door de familie van mijn echtgenoot. Een familie met wat ervaring met het buitenland. Mijn echtgenoot en zijn broer hebben in de U.S.A gestudeerd. Een andere schoondochter komt uit Oekraïne, mijn schoonmoeder is geboren in Cyprus. Toch blijft het moeilijk zich volledig aan te passen aan de Griekse cultuur. Thuis kijken de kinderen en ik overigens veelal naar Nederlandse of Vlaamse T.V. programma’s. Daarenboven gaan we ook elk jaar voor 3 weken in de zomer naar België. We verblijven bij mijn ouders. De kinderen amuseren zich met hun nichtje en neefjes.

 1. Hoe is het onderwijs in Griekenland? Hoe verschilt het met België?

België heeft de jongste jaren heel wat vooruitgang gemaakt inzake aanpak van de leerlingen. Het is speelser, minder schools. In Griekenland moeten kinderen vaak zware, moeilijke teksten van buiten leren. Kinderen worden overstelpt met huiswerk, die ze meestal niet alleen kunnen maken. In België hebben de kinderen blijkbaar heel wat tijd voor buitenschoolse activiteiten; voetbal, muziek, jeugdbeweging. Daar is veel minder tijd voor in Griekenland. Kinderen die het studeren serieus nemen, kunnen vaak pas laat naar bed omdat ze hun huiswerk proberen af te maken.

Belangrijk in Griekenland is ook dat de school stopt kort na de middag. En dikwijls zijn er ook onvoorziene afwijkingen van het geplande lessenrooster en hebben de kinderen vroeger gedaan met school. Dit is moeilijk voor de werkende moeders.  Vooral als de grootouders niet dichtbij wonen. Soms is er een chauffeur nodig om de kinderen af te halen.

 1. Hoe is de gezondheidszorg in Griekenland? Hoe verschilt het met België?

Griekenland heeft blijkbaar zeer goede dokters en specialisten. Die zijn zowel werkzaam in de privé sector als in de publieke sector, soms gecombineerd.Het verschil in loon is soms enorm. Vandaar ook waarschijnlijk het grote gebruik van verdoken betalingen met omslagen in de publieke hospitalen.

In de openbare hospitalen is er zeker inzake opvang en verblijf nog heel wat verbetering mogelijk. Men kan dus wel kiezen voor een privé-hospitalen, maar die zijn extreem duur. Daar is de hotelvoorziening zeer luxueus.

De gezondheidszorg in België is uitstekend vergeleken met Griekenland.

 1. Hoe is het verkeer in Griekenland? Hoe verschilt het met België?

Chauffeurs in Griekenland, zoals ook in andere Zuid Europese landen, denken dat ze moeten opvallen door hun machogedrag. Uitstekende chauffeurs, maar wel snel rijdend, gepast maar ook ongepast voorrang nemen, kafferen op wagens die verkeerd geparkeerd staan maar vlug zelf hun wagen plaatsen waar die niet mag staan, enz..

Ook inzake splitsing van het verkeer kan er nog heel wat verbeterd worden. Pas recent werden er, met de steun van de EU treffelijke fietspaden in sommige buurten aangelegd. In de kortste keren probeerden de automobilisten die in te palmen als parkeerplaatsen. De fietspaden bieden wel een mogelijkheid voor voetgangers om een iets veiliger wandelpad te hebben. Op vele plaatsen, waar smalle voetpaden staan met daarop nog bomen en struiken, is het moeilijk om te wandelen zonder voortdurend op de rijweg te moeten gaan.

 1. Wat denk je over de politieke situatie in Griekenland?

Ik zal je wellicht niet verrassen als ik zeg dat ik me er ongerust over maak. Een loutere focus op besparingen lijkt mij niet het juiste beleid. Er is echter meer nodig. Zoals jullie in mijn boek zullen lezen is ook nog een immense politieke mentale reconversie nodig. Meerdere Grieken hebben voldoende geld. De Grieken zijn ook werkzaam, wat men er ook over denkt. De staat heeft echter niet de nodige inspanningen gedaan om door een rechtvaardige solidariteit te zorgen voor de noodzakelijke sociaaleconomische voorzieningen. Ook kan ik me soms verrassen over hun houding. Het is net alsof iedereen verplicht is hen te helpen. Gemakkelijk wordt de schuld aan anderen toegewezen.

 1. Heb je veel buitenlandse vriendinnen in Griekenland? Hoe denken zij over de situatie in Griekenland?

Ik heb heel wat buitenlandse vriendinnen, vooral Nederlandse maar ook Engelse, Duitse, ….

Ook zij zijn uiteraard ontzettend ongerust over de situatie in Griekenland. Voor enkelen onder hen, waar de echtgenoot een expat-status heeft, is de situatie echter maar tijdelijk. Mooi loon, gratis huis en auto, privé Engelse school, mooi weer,.

 1. Is er een verschil tussen België en Griekenland inzake de plaats van de vrouw in de maatschappij?

Eigenlijk wel, maar dat mag toch niet overdreven worden. Per gezin kan de situatie wel verschillend zijn.

Door het sociaaleconomisch systeem is de vrouw, veel meer dan in België, aangewezen op thuisblijven om de kinderen te begeleiden. Buitenhuis werken zorgt voor een aantal complicaties zoals kinderopvang. Dit is minder goed geregeld in Griekenland dan in België.

 1. Wat denk je over Syriza/Tsipras? Zullen ze zorgen voor een betere toekomst voor Griekenland?

De Grieken hebben op deze partij gestemd omdat ze hoopten dat ze voor een beter en schoner beleid zouden zorgen. De vorige beleidspartijen hadden niet gezorgd voor een politiek model waar de Grieken zich gelukkig bij voelden.

De vraag is nog steeds of Tsipras de nodige hervormingen kan uitvoeren? Het was steeds mijn overtuiging dat er enkel hervormingen zullen komen als Europa Griekenland ertoe dwingt. Grieken zijn er van overtuigd dat hun regeringen nooit ‘correct’ of ‘voor het groter geheel’ zullen regeren. Vele Grieken geloven wel nog in Tsipras. Je zou bijna denken! Nu of nooit! Griekenland bevindt zich vandaag echter in een hele zware crisis. Kan Tsipras het land uit die crisis halen of kan Nea Dimokratia dit beter?

komt het ooit nog goed.JPG

De commentaren zijn gesloten.